Rozhodujete sa predať, darovať, kúpiť, prenajať, či oddlžiť vašu nehnuteľnosť? V takomto prípade sa nachádzate na tej správnej webovej stránke.

Predaj, alebo kúpa nehnuteľnosti v podstate nie je komplikovaná záležitosť, veď váš známy, kolega, sused, rodinný príslušník predal /kúpil/ svoju nehnuteľnosť okamžite a za dobrú cenu!

Musíte si uvedomiť, že človek predáva – kupuje nehnuteľnosť jeden, v občasných prípadoch viackrát za život. K svojmu domovu ho viaže určité puto, s týmto miestom si spája svoje spomienky na detstvo, dospievanie, na rodičov, na priateľov a pod., pričom sa pozerá na predmetnú nehnuteľnosť jednostranne. Treba sa však na ňu pozrieť aj očami nestrannej osoby.

Dôležitou otázkou pri predaji nehnuteľnosti je správne nastavenie ceny predávanej nehnuteľnosti. Chcete ju predsa „PREDAŤ – NIE PREDÁVAŤ“! Stanovenie ceny je výsledkom ponuky a dopytu na trhu nehnuteľností v danom čase. Správnym nastavením ceny určíte, ako rýchlo sa vaša nehnuteľnosť môže predať. Faktory ovplyvňujúce cenu sú okrem lokality aj výmera obytnej plochy, dispozičné riešenie, stav a vek stavby, veľkosť pozemku, použité konštrukcie a stavebné materiály, dostupnosť a občianska vybavenosť. Ďalšou možnosťou ako určiť cenu nehnuteľnosti je znalecký posudok, ktorý si môžete nechať vypracovať znalcom z odboru stavebníctva. Ani vypracovanie posudku ešte neznamená, že cena bude dobre nastavená a že predaj bude úspešný.

Často sa stáva, že sa ľudia sami pokúšajú svoju nehnuteľnosť predávať. O niekoľko dní nás však vyhľadajú s požiadavkou, aby sme im pomohli nehnuteľnosť predať.

Predaj prostredníctvom realitnej kancelárie vám šetrí čas aj peniaze. Musíte sa však rozhodnúť pre toho správneho realitného poradcu!

Dobrý realitný poradca sa vie orientovať na trhu s nehnuteľnosťami vo svojej lokalite, dokonale pozná požiadavky daného trhu, vyzná sa v zákonoch súvisiacich a realitami, vie správne ponúknuť a odprezentovať vašu nehnuteľnosť potenciálnemu kupujúcemu.

Ako postupovať ak máte záujem o spoluprácu s realitnou kanceláriou:

  • oslovenie - telefonicky, e-mailom, návštevou v našej kancelárií – dohodneme si stretnutie na vašej nehnuteľnosti
  • zdokumentovanie, fotodokumentácia – pred samotnou návštevou domu, bytu, chalupy, odporúčame klientom, aby nehnuteľnosť pripravili na fotenie, to znamená: upratať, odstrániť drobné závady a nedostatky, uschovať osobné predmety, rodinné fotografie a pod.
  • prichystať pre potreby popisu nehnuteľnosti podklady /ak sú k dispozícií/ - projektovú dokumentáciu, kolaudačné rozhodnutie, doklady preukazujúce vlastníctvo, zálohové predpisy platieb za elektrinu, plyn, vodné a stočné a pod.
  • pomôžeme vám so stanovením predajnej ceny nehnuteľnosti – viď „text vyššie“
  • vypracujeme sprostredkovateľskú zmluvu a súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky RK

V záujme úspešného predaja realitný poradca spracuje informácie z dokumentačnej obhliadky a zabezpečí propagáciu nehnuteľnosti na svojej internetovej stránke www.rikomax.sk, na celoslovenských realitných portáloch, prípadne zabezpečí inzerciu v regionálnych novinách (Kysuce, Kysucké noviny) a využije tiež vlastnú databázu dopytu po nehnuteľnostiach v regióne.

Tak ako vyššie uvádzam spolupráca s realitnou kanceláriou vám šetrí čas a peniaze. Telefonáty a mailovú korešpondenciu vybavujeme za vás, poplatky za propagáciu a inzerciu platíme my, na obhliadky s klientom využívame vlastné vozidlo. V prípade, že nám protokolárne odovzdáte kľúče od vašej nehnuteľnosti vaša účasť na obhliadkach nie je potrebná.

Ak sa nájde vhodný záujemca o kúpu nehnuteľnosti vypracujeme rezervačné zmluvy, preberieme zálohovú platbu, pripravíme kúpne zmluvy, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, uhradíme správny poplatok, ak sa takto dohodneme, pomôžeme kupujúcemu s vybavením hypotéky, po prevode protokolárne odovzdáme nehnuteľnosť novému vlastníkovi a zabezpečíme prepis plynu, vody a energií u dodávateľov.

Po úspešnom predaji – kúpe nehnuteľnosti sa s našou klientelou nelúčime, sme pripravení pokračovať v spolupráci aj pri iných projektoch a v prípade záujmu sa stávate priateľom skupiny klientov Reality RK, s.r.o.