Správne sa orientovať a posúdiť svoje možnosti pri financovaní vlastného bývania môže byť v dnešnej dobe pre človeka - laika problematické.

Naša realitná kancelária preto klientom vo svojom portfóliu služieb ponúka bezplatné hypotekárne poradenstvo.

Ak chcete riešiť svoje bývanie a nemáte dostatočné finančné prostriedky na kúpu, výstavbu, rekonštrukciu, vybavenie, alebo zariadenie nehnuteľnosti máte možnosť požiadať peňažný ústav o poskytnutie úveru.
Hypotekárny úver je z mysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov, ktorého účelom je najmä nadobudnutie, výstavba, alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou poskytnutia HÚ je zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech peňažného ústavu. Výhodou hypotekárneho úveru sú zvýhodnené (nízke) úrokové miery, fixácia úrokovej sadzby na určité obdobie, banky tiež ponúkajú preplatenie, resp. vypracovanie znaleckého posudku v ich réžií, úhradu poplatku za návrh vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností a pod.

Ak ste sa rozhodli nadobudnúť nehnuteľnosť kúpou a chcete pre tento účel požiadať banku o poskytnutie hypotekárneho úveru (úveru na bývanie) a hľadáte, či už máte vyhliadnutú vhodnú nehnuteľnosť mali by ste si v banke zistiť, akú výšku úveru vám je banka ochotná poskytnúť a tiež sa uistiť, či spĺňate podmienky na poskytnutie takéhoto úveru, najmä či váš príjem postačuje na pokrytie splátok úveru. Základné pravidlo hovorí, že splátka hypotéky by nemala presiahnuť jednu tretinu vášho čistého príjmu – príjem je potrebné dokladovať, zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o výške príjmu, tiež je dobré ak máte v pracovnej zmluve uvedené, že pracovný pomer je uzatvorený na dobu neurčitú. Môžete tiež požiadať o vydanie hypotekárneho certifikátu, ktorý vám bude slúžiť na preukázanie skutočnosti, že máte k dispozícií peňažné prostriedky vo forme hypotekárneho úveru.
O úver môže požiadať každá fyzická osoba – občan SR, alebo aj cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR, ktorého vek presiahol 18 rokov.

Kupovaná nehnuteľnosť, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie hypotéky by mala mať takú hodnotu, aby postačovala na krytie úveru. Hodnotu nehnuteľností stanoví znalec z odboru stavebníctva v znaleckom posudku. Znalca na vypracovanie posudku pre potreby banky obvykle objednáva a platí peňažný ústav a vtedy je tento posudok majetkom banky. V minulosti banky poskytovali úvery a akceptovali hodnotu nehnuteľnosti až do výšky 100 % znaleckého posudku. V súčasnosti toto už nie je možné, banka Vám poskytne úver vo výške 80 % hodnoty podľa znaleckého posudku v závislosti od ratingu, resp. bonity klienta. Podľa nových pravidiel o úver nemá význam žiadať ak ste nezamestnaný, alebo ste začínajúci živnostník, pretože vaša firma ešte nemá históriu a neviete preukázať príjem zo živnosti. V súčasnosti majú banky povinnosť pri overovaní príjmu žiadateľa o hypotéku urobiť prepočet priechodnosti úveru s dvojpercentným navýšením úrokovej sadzby oproti aktuálnym podmienkam – úrokovým sadzbám. Týmto krokom chce NBS eliminovať možné riziká s nesplácaním úverov, ak by došlo v budúcnosti ku zvýšeniu úrokovej sadzby, mal by byť žiadateľ schopný úver naďalej splácať. Dobrou správou je tiež tá skutočnosť, že ak má klient finančné prostriedky a rozhodne sa hypotéku predčasne vyplatiť je poplatok za predčasné splatenie najviac vo výške 1 % -ta z predmetnej sumy. Správnym rozhodnutím môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky. Dobre sa zorientovať a vybrať pre vás najvhodnejšiu ponuku z množstva hypotekárnych bánk a produktov vám radi bezplatne pomôžeme - odmenu za našu prácu nám totiž zaplatí samotná banka.

Hypotéka pre mladých v skratke: vek žiadateľa 18 až 35 rokov, zvýhodnená ročná úroková miera (ÚS sa znižuje o štátny príspevok + príspevok banky), max. do 50.000,- eur (nad túto sumu sa už úročí bez zvýhodnenia) zvýhodnenie na obdobie prvých piatich rokov splácania, pre III. Q 2017 je max. výška príjmu žiadateľa stanovená na sumu 1.166,10 euro, ak žiadate o úver ako pár vaše príjmy sa sčítavajú, max. výška príjmov spolu bude teda 2.332,20 euro.