realitna kancelaria rikomaxKonateľ spoločnosti Ing. Richard Krkoška po ukončení štúdia na Prevádzkovo - ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pracoval dva roky v štátnej správe na OÚ referáte finančnom a správy majetku štátu a od 01/1996 vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. na odbore poskytovania úverov a správy pohľadávok.

Od roku 2003 sa venoval podnikateľskej činnosti v oblasti obchodu, marketingu a ekonomického poradenstva.

V roku 2008 bola založená spoločnosť RikoMax, s.r.o., ktorej hlavnou náplňou je realitná činnosť, administratívne služby a ekonomické poradenstvo. Konateľ spoločnosti tiež vykonáva činnosť mediátora – mimosúdne riešenie sporov, zapísaný je do registra mediátorov MS SR pod ev. č. 1126.

Spoločnosť v súčasnosti nesie názov Reality RK, s.r.o.